Grad NOVSKA Službene stranice

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) - viši referent za graditeljstvo

Na temelju članka 20. u svezi s člankom 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provođenje oglasa za prijam u službu, dana 24. ožujka 2021. godine, upućuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE I INTERVJU )

I.

Pismeno testiranje provodi se za kandidatkinju koja ispunjava formalne uvjete Oglasa za prijam u službu  - 1 izvršitelj/ica,  na poslove višeg referenta za graditeljstvo, na određeno vrijeme radi privremenog povećanja opsega posla na rok od 6 mjeseci u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Novske.

Na pismeno testiranje poziva se:

  • Sanja Petters

Kandidatkinja koja ispunjava formalne uvjete oglasa obaviještena  je i telefonskim putem.

II.

Kandidatkinja pozvana na pismeno testiranje za prijam u službu  na radno mjesto višeg referenta/ce za graditeljstvo, treba doći u Gradsku vijećnicu Grada Novske, Trg dr. Franje Tuđmana 2, dana 30. ožujka 2021. godine (utorak), u 8:00 sati.

Testiranje će započeti u 8:00 sati i trajati 60 minuta. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja.

S kandidatkinjom koja ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju isti dan Povjerenstvo će obaviti intervju, od 9:00 sati.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Novske i na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Novske.

 

KLASA: 112-03/21-01/4

URBROJ: 2176/04-02-21 - 4

Novska, 24. ožujka 2021.

 

                                                  Predsjednica povjerenstva
                                                  Marija Cikojević, dipl. iur.