Grad NOVSKA Službene stranice

POZIV NA TRIBINU O POSTROJENJU ZA OBRADU ODVOJENO PRIKUPLJENOG BIOOTPADA