Grad NOVSKA Službene stranice

PRAVNA KLINIKA U NOVSKOJ 12. OŽUJKA

Dežurstvo Pravne klinike održat će se u ponedjeljak, 12. ožujka u maloj vijećnici Grada Novske.  Članovi Pravne klinike Pravnog fakulteta u vremenu od 10,00 do 13,00 sati besplatno će pomagati našim građanima svojim pravnim savjetima. 


U sklopu obrazovanja budućih pravnika, nastoje razvijati i svijest o potrebi kako se stečena znanja aktivno primjenjuju na konkretne slučajeve.
Budući pravnici koriste se teorijskim spoznajama i praktičnim vještinama pomažući našim građanima,  onima koji nisu na drugi način sposobni ostvariti svoja prava koja im pravni poredak priznaje.
Pravna klinika je kao i uvijek do sada pobudila veliki interes građana koji su posjetili Pravnu kliniku i pokušali naći odgovore na svoje imovinsko-pravne probleme i slučajeve ovrha.