Grad NOVSKA Službene stranice

Predstavljanje Erasmus + KA 219 projekta - „My skills, my future“

U Osnovnoj školi Novska, 28. rujna 2017. godine, s početkom u 18.30 sati održano je predstavljanje prvog Erasmus+ projekta u gradu Novska pod nazivom „My skills, my future“.

Erasmus + je najveći program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, koji obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine. Osnovna škola Novska u projektu sudjeluje kao partnerska institucija, a glavni koordinator je Osnovna škola iz Španjolske. U projektu, kao ostali partneri sudjeluju još Poljska, Italija i Njemačka.

Glavni cilj projekta je udruživanje učitelja i učenika, koji će razvijati raznovrsne materijale u svrhu poboljšanja ključnih kompetencija slušanja, pisanja, govorenja i čitanja u engleskom jeziku. Materijali obuhvaćaju 4 područja: Zemlje i turistička mjesta, Kulturu i književnost, Ekološke probleme i zdrave navike te Građanstvo i ljudska prava. Oplemenjivanjem nastave engleskog jezika kroz razradu spomenutih tema, učenicima je omogućen osvježen pristup nastavi, suvremenije teme i primjena novih metodologija rada.

Prema kriterijima, koje propisuju zemlje partneri, odbrani učenici sedmih i osmih razreda će u razdoblju od veljače 2018. do svibnja 2019. sudjelovati u mobilnostima učenika i učitelja u partnerske zemlje. Sam projekt traje dvije godine. Glavna koordinatorica projekta i voditeljica projektnih aktivnosti u Osnovnoj školi Novska je Marijana Čevizović, koja je s partnerima aplicirala ovaj projekt.

Ključni provoditelji aktivnosti su učiteljica engleskog jezika Vanesa Ficko Berić i Ivona Šarić. Cjelokupan projekt pozdravljaju sve relevantne institucije grada Novske i Učiteljsko vijeće, što dodatno motivira naše kolege u razradi novih projektnih ideja, koje će našu školu i grad učiniti pristupačnijim te poboljšati njihovu kvalitetu i status. Primjere dobre prakse projekta provedenog u svojoj školi pod nazivom „Doing Business Together“ su nam demonstrirale ravnateljica Osnovne škole Vladimira Vidrića iz Kutine, Snježana Coha i njezina glavna koordinatorica knjižničarka Nataša Šporčić.