Grad NOVSKA Službene stranice

PROGLAŠENJE ELEMENTARNE NEPOGODE 07-MRAZ

Dana 28. travnja  2017. Župan Sisačko-moslavačke županije donio je ODLUKU o proglašenju elementarne nepogode 07-mraz na području Grada Novska, zbog šteta nastalih na dugogodišnjim poljoprivrednim nasadima i povrtlarskim kulturama radi niskih temperatura u mjesecu travnju.

 

Sukladno tome Povjerenstvo Grada Novske za procjenu štete od elementarnih nepogoda poziva sve pravne i fizičke osobe koje su pretrpjele štetu na gore navedenim kulturama kojoj je uzrok mraz da prijave istu.

 

Podnošenje prijava građani mogu podnijeti na standardnim obrazcima EN-P u srijedu  03.05.2017., četvrtak 04.05.2017., te petak 5.05. od 9 do 14 sati u zgradi Gradske uprave (soba 220, Hrvoje Vulić), sa sobom trebaju imati osobnu iskaznicu, broj žiro računa, OIB, te ako imaju OPG iskaznicu.

 

Povjerenstvo Grada Novske u subotu 05.05.2012. obilazit će područja Grada Novske te skupljat prijave.

 

Sve informacije mogu se dobit na broj telefona 044 691 512, 098 430 187  i  098 1806 651 te u Zgradi gradske vijećnice (soba broj 220) Trg dr. Franje Tuđmana 2, Novska.

U Novskoj, 02.05.2017.

 

Član Povjerenstva Grada Novske:

Hrvoje Vulić

 

 OBRAZAC - PRIJAVA ŠTETE