Grad NOVSKA Službene stranice

Projekt aglomeracije vrijedan 12,5 milijuna eura

Velika sredstva predviđena su u projektu aglomeracije na području Grada Novske. To je projekt vrijedan 12,5 milijuna eura, a sredstva su namijenjena za rekonstrukciju 13 kilometara vodoopskrbnog sustava, za više od 40 kilometara kanalizacijske odvodnje s 18 crpnih stanica.

Nastavit će se radovi na kanalizaciji od naselja Brestača prema Novoj Subockoj, izgraditi će se još 5 kilometara kanalizacije, kao i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, uređenje potoka u odvojku „Babić sokaka“ u naselju Jazavica,  te proširenje prometnice s mostovima u Crkvenoj i Potočnoj ulici u Novskoj.

Sve to dogovoreno je na radnom sastanku gradonačelnika Marina Piletića i Zorana Đurokovića, generalnog direktora Hrvatskih voda sa suradnicima koji je održan u gradskoj upravi u Novskoj. Marin Piletić je istaknuo da su Hrvatske vode jedan od najvećih investitora na području grada te tim povodom izrazio zadovoljstvo i nadu za daljnjom odličnom suradnjom.