Grad NOVSKA Službene stranice

Pronatalitetne mjere – nova visina naknada za roditelje novorođene djece

Prema odluci Gradskog vijeća Grada Novske prihvaćena je ranije najavljivana mjera nove gradske uprave,  povećanje potpora roditeljima novorođene djece, pa je tako za prvorođeno dijete iznos povećan na 2500 kuna, a za drugo dijete u obitelji dodjeljivati će se  pet tisuća kuna dok će obitelji za treće i svako naredno dijete dobivati 10 tisuća kuna.

Za realizaciju ovog Programa u Proračunu Grada Novske za 2017. godinu osigurano je iznos od 600.000  kuna.

Zadnjih godina došlo je do znatnog smanjenja novorođene djece, prošle godine rodila su se 124 djeteta, za razliku od 2013. godine kada je bilo 228 rođenih beba.

Promovirajući novi Program potpore roditeljima iz mjere „Kolica za Novljanskog klinca“, gradonačelnik Marin Piletić, istaknuo je kako „ovim većim iznosima za novorođenu djecu Grad Novska,  nagrađuju obitelji novorođenčadi“.

- To je nagrada za obitelji koje su se odvažile na stvaranje mnogo brojnije obitelji, koje su se odvažile ne samo za prvo, nego i za drugo, treće i svako slijedeće dijete, rekao je gradonačelnik, naglasivši da će iznos nove naknade dobiti roditelji djece koja su rođena prije usvojenih izmjena, odnosno sve obitelji rođenih beba od 1.siječnja ove godine.

Između ostalog napomenuto je, da je pored  povećanja novorođenih, u provođenju pronatalitetnih mjera važno otvaranje novih radnih mjesta i najavljena gradnja novog dječjeg vrtića.