Grad NOVSKA Službene stranice

Proračun povećan na 121,3 milijuna kuna – kreditom do bržeg uređenja zgrade Hotela Knopp

Prihvaćanjem trećih  Izmjenama i dopunama Proračuna na 20. sjednici Gradskog vijeća  Grada Novske, povećanjem  za  23,38 posto u iznosu od 23 milijuna kuna, proračun sada iznosi  nešto više od 121,3 milijuna kuna.

Ovim Izmjenama i dopunama planirana su sredstva za nastavak investicijskog ulaganja u Klaster kulture, obnovu i dogradnju starog Hotela Knopp.  Sredstva za nastavak ulaganja osiguravaju se iz kreditnih sredstava, što je razlog značajnog povećanja plana proračuna, koji je ujedno i najveći Proračun Grada Novske do sada.

Prema riječima Marice Vitković, pročelnice za financije, Grad je solventan i može se kreditno zadužiti. Zaduženje je u skladu sa Zakonom i Pravilnikom proračunskog računovodstva zaduživanje lokalne samouprave.

 - Najpovoljnije uvjete financiranja kredita u iznosu od 25 milijuna kuna ponudila je Hrvatska poštanska banka d.d. Kredit se podiže u kunama uz fiksnu kamatnu stopu, nominalna kamatna stopa iznosi 1,5 posto, kazala je pročelnica.

Dodaje, „kredit će se staviti u otplatu 30. siječnja 2023. godine kada istječe i kredit koji Grad sada otplaćuje, „što znači da neće biti dodatnog zaduženja“. Rok otplate kredita je 10 godina u jednakim mjesečnim anuitetima.

TON: Marica Vitković

 

Time se ubrzava i započinje konačno uređenje povijesne zgrade Hotela Knopp, čija bi obnova trebala trajati oko tri godine.

Nedavno je javnosti predočen i projekt rekonstrukcije Hotela Knopp i dogradnja novih dijelova kompleksa u kojim će biti  „smještena muzejska zbirka s područja Grada Novske, multifunkcionalna dvorana za održavanja kazališnih predstava, koncerata i drugih kulturnih događanja i sadržaja,  a u zgradi će biti i suvenirnica te ugostiteljski objekt.

Autori vizije Klastera kulture su Tihomil Matković, arhitekt, a Izvedbeni projekt interijera izradila je arhitektica Azra Suljić, iz ASK atelijera Zagreb.