Grad NOVSKA Službene stranice

Radovi na kanalizacijskoj mreži u Novoj Subockoj – za završetak projekta izdojeno 4,5 milijuna kuna

U tijeku su radovi na izgradnje kanalizacijske odvodnje od naselja Brestača prema Novoj Subockoj. Projekt koji je prije četiri godine stao u Brestači, nastavlja se uz sufinanciranje Hrvatskih voda. Strojevi i djelatnici  sve do blagdana nisu prestajali raditi.

Cijevi velikih profila i armature za šahte položiti će se u zemlju  od Nove prema Staroj Subockoj, u Selskoj i u ulice Torine, gdje se radi i na pripremama za kasnije asfaltiranje ulica. Prema riječima gradonačelnika Marina Piletića, cjelokupna vrijednost ovih radova, za završetak kanalizacijskog sustava odvodnje je 4,5 milijuna kuna.

Radovi se nastavljaju, a  u narednoj godini jedan od velikih projekata koji treba započeti je Aglomeracija Novske u što se ulaže skoro sto milijuna kuna. Projektom je predviđena izvedba 42 kilometra duge kanalizacijske mreže, odvodnja od Novske do Rajića, rekonstrukcija mreže u Novskoj i gradnja pročistača otpadnih voda.