Grad NOVSKA Službene stranice

Radovi na spajanju novog i starog dijela Hotela Knopp otkrivaju vizuru budućeg „Klastera kulture“

Radovi na spajanju novog i starog dijela Hotela Knopp otkrivaju vizuru budućeg „Klastera kulture“

Nastavljaju se radovi na dogradnji i rekonstrukciji Hotela Knopp. Novi dio napreduje planiranom dinamikom, dok poslovi spajanja novog i preostalog starog dijela nakon urušavanja, uskoro bi trebali započeti. Iako su ti poslovi puno složeniji, konzervatori su ostali pri svome, važan je svaki dio zidova davno građene zgrade Hotela Knopp, pa građevinari vade iz temeljnih zidova i paze na svaku bolje očuvanu ciglu.

Cigla se čisti, zbog vlage suši, a nakon toga ponovno ugrađuje u zidove podrumskih prostorija i spoja zidova starog i novog dijela. Neće bit jednostavno izvesti ovaj građevinski zahvat, no obrisi konstrukcije Novljanima su već vidljivi.

Prema Izvedbenom projektu interijera ASK atelijera iz Zagreba i autora cijelog projekta,  arhitekta Tihomila Matković, „Klaster kulture“ imati će više namjena,  muzejsko galerijsku, ugostiteljsku i restoransku ponudu. Nekadašnja balska dvorana biti će rekonstruirana prema jedinoj sačuvanoj fotografiji od prije jednog stoljeća.

Projektna dokumentacija financirana je iz sredstava europskih fondova, dosadašnji radovi plaćeni su iz nacionalnih sredstava, a nedavno su nova sredstva dobivena i od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Sredstva iz Gradskog proračuna i kredit podignut kao garancija radova još nisu sudjelovali u financiranju, u gradskoj upravi kažu kako i dalje očekuju nastavak financiranja radova na Hotelu Knopp iz drugih izvora.

Hotel Knopp i s uređenim vanjskim dijelom, parkiralištem i terasom, biti će ponovno mjesto okupljanja i ukras Novske.

Planirani rok gradnje i završetak radova je do kraja 2022. godine.