Grad NOVSKA Službene stranice

Reciklažno dvorište - završna faza uređenja deponija „Kurjakana"

U narednih mjesec dana s radom započinje Reciklažno dvorište odlagališta otpada Deponije „Kurjakana“ u Brestači. Prema riječima Ane Domitrović, voditeljice ovog pogona gradskog komunalnog poduzeće „Novokom“ , nedavno su završeni radovi na postavljanju kablova električne energije čime se završava faza uređenja Reciklažnog dvorišta.

Djelatnici Elektroprivrede postavili su strujne kablove, a kako je rekao Marin Piletić, gradonačelnik, za ove poslove iz proračuna je izdvojeno nešto više od pola milijun kuna, kako bi se Reciklažno dvorište stavilo u funkciju.

Sanacija odlagališta otpada  „Kurjakana“  traje u fazama više godina, Grad Novska je zahvaljujući Fondu za zaštitu okoliša dobio bespovratna sredstva i kroz prethodne faze radova u proteklom razdoblju, uređeni su prilazni putovi, izgrađena kolna vaga, postavljeni kontejneri za razvrstavanje otpada i postavljena ograda oko odlagališta. Izgrađen je i sustav za prikupljanje voda, kanali i hidrantske mreže.

Na odlagalištu, koje se prostire na oko 4,5 hektara, tijekom godine doveze se više od 4 tisuće tona raznovrsnog otpada, a početkom rada Reciklažnog dvorišta i razvrstavanjem sirovina doprinijet će se očuvanju okoliša. U radnom vremenu deponija, građani već sada mogu donositi otpad i odlagati ga prema vrsti u označene kontejnere.