Grad NOVSKA Službene stranice

Stožer civilne zaštite Grada Novske - ZABRANJUJE SE svaki oblik okupljanja pred prodavaonicama prehrambenih artikala kojima je odobren rad uz primjenu posebnih odredbi

PRIOPĆENJE  STOŽERA  CIVILNE  ZAŠTITE   GRADA  NOVSKE

 

Sukladno odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportski i kulturnih događanja koju je donio STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE  19.ožujka 2020.

ZABRANJUJE SE svaki oblik okupljanja pred prodavaonicama prehrambenih artikala kojima je odobren rad uz primjenu posebnih odredbi. 

PROVJERU POSTUPANJA OVE ODLUKE PROVODIT ĆE POLICIJA,INSPEKCIJSKE SLUŽBE I KOMUNALNI REDAR.

 

                                 Načelnik stožera Civilne zaštite Grada Novske

                                                        Siniša Kesić