Grad NOVSKA Službene stranice

Usvojene III. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu

Proračun  Grada Novske za 2018. godinu, usvojen je na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Novske, 7. prosinca 2017. godine u iznosu od 65 785 686 kuna. Trećim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. godinu, usvojenim na 3. sjednici GV Novska, održanoj 3. listopada, iskazano je povećanje proračuna za 3,71 posto ili za 3 008 046 kuna i sada iznosi  84 104 262 kuna.

U obrazloženju pročelnica Odjela za proračun i financije, Marica Vitković, kazala je kako su Prihodi poslovanja povećani su za 3.159.134 kuna, tako da plan iznosi 76.483.852 kuna. Rashodi poslovanja povećani su za 4.261.723 kuna te plan iznosi 49.453.302 kuna.

Smanjenje rashoda od 2.123.637,00 kn na dodatnim ulaganjima na nefinancijskoj imovini odnosi se na smanjenje rashoda za sljedeće projekte:

Klaster  kulture na temeljima kulturne baštine povijesne jezgre Novske za 886.618,00 kn,  dom za starije osobe za 605.000,00 kn, energetska obnova doma u Novoj Subockoj za 55.001,00,energetska obnova zgrade gradske vijećnice za 353.623,00 kn,Poduzetnička zona Novska za 495.000,00 kn, rekonstrukcija ceste u Staroj Subockoj za 540.300,00 kn. U ovoj skupini rashoda povećanje je iskazano na stavci uređenja groblja za 100.000,00 kn, planiran je novi projekt energetske obnove Hrvatskog doma u Staroj Subockoj s iznosom od 105.000,00kn, projekt rekonstrukcije društvenog doma u Rajiću s iznosom od 85.000,00 kn, projekt stambeno-poslovne zgrade u Ulici Blaženog Alojzija Stepinca u Novskoj s iznosom od 40.000,00 kn, rekonstrukcija Ulice Torine u Novoj Subockoj s 200.000,00 kn, kružni tok D47 - Obrtnička ulica u Novskoj 130.000,00 kn, itd.