Grad NOVSKA Službene stranice

Završetak projekta razminiranja poljoprivrednih površina u naselju Kričke

Danas je u Gradskoj vijećnici održan sastanak vezano za minsku situaciju Grada Novske te realizaciju projekta razminiranja poljoprivrednih površina prema projektu "Poljoprivredne površine uz naselje Kričke u Gradu Novska", koji se financira sredstvima EPFRR-a.

Sastanku su osim gradonačelnika i njegovih zamjenika nazočili  Ante Brkljačić, v.d. ravnatelj HCR-a, Tomislav Ban, v.d. pomoćnika ravnatelja  Sektora za operativno planiranje i programiranje, ispred Zajednice ponuditelja COR d.o.o. Krešimir Matoš vlasnik tvrtke, koordinator za razminiranje SMŽ Stjepan Miheličnik te Roman Rosavec, zamjenik župana Sisačko-moslavačke županije.

Tijekom obilaska područja koje se razminirava gradonačelnik Marin Piletić je rekao kako je ovo jedna od najvećih investicija u javnom sektoru na području grada vrijedna 6,8 mil. kuna koja su povučena iz europskih fondova. Radi se o 75 ha razminiranog poljoprivrednog zemljišta na području grada Novske.  Još uvijek je ostalo oko 900 ha poljoprivrednog i šumskog teritorija na području grada koje je minirano.

Zamjenik župana Roman Rosavec rekao je da je Sisačko-moslavačka županija povukla ukupno do sada preko 147 mil. kuna za razminiravanje na području Sisačko-moslavačke županije do sada, što je hvale vrijedno.  U sljedećoj fazi će se obuhvatiti preostali 3,1 km2 poljoprivrednog miniranog područja, a nakon toga bi još ostalo nešto više od 70 km2 koje se odnosi na šumske površine, a što će sigurno biti realizirano u jednom od sljedećih projekata.

Tomislav Ban v.d. ravnatelja Sektora za operativno planiranje i programiranje rekao je da je posao na projektu javnog natječaja dobila tvrtka COR, ukupno je angažirano osam tvrtki za razminiranje, angažirano je bilo 100 pirotehničara, deset strojeva i šest pasa obučenih za razminiranje. Do sada je pronađeno 6 minsko-eksplozivnih sredstava i očekuje se da će projekt završiti do kraja ovog tjedna.