Grad NOVSKA Službene stranice

Završetak radova na sustavu kanalizacije Brestača – Nova Subocka

Završetak radova na sustavu kanalizacije Brestača – Nova Subocka

Završetkom radova na kanalizaciji, sustavu odvodnje otpadnih voda, od naselja Brestače do Nove Subocke, krenula je i završna faza poslova na uređaju za pročišćavanje.

U tijeku su strojarski radovi na dva biorotor uređaja u Novoj Subockoj. Montaža svih uređaja prema riječima Maria Filipovića, direktora novljanskog „Vodovoda“, završila bi se sredinom ove godine, kada bi pročistač bio pušten u pogon i započelo kanalizacijsko priključivanje za oko 2000 stanovnika koji žive u ova dva naselja.

TONSKI PRILOG: Mario Filipović

Nakon dobrog početka radova prije desetak godina, nekoliko godina kada su poslovi bili u mirovanju, zadnjih godina su nastavljeni i nalaze se pred stavljanje u funkciju. Gradnja ove važne infrastrukture, kanalizacijske odvodnje Brestača – Nova Subocka, napokon se približava kraju.

Direktor Filipović, koji je sa suradnicima i gradonačelnikom obišao radilišta pogona pročistača, dodaje da je riječ o preko 23 kilometra kanalizacije, u čega je uloženo oko 14 milijuna kuna, a da sam uređaj pročistača vrijedi 5 milijuna kuna.

TONSKI PRILOG: Mario Filipović

Pristupna cesta od raskrižja sa županijskom cestom, prema pročistaču za sada je nasuta kamenom tucanikom, ali će se stavljanjem uređaja u funkciju i asfaltirati.