Grad NOVSKA Službene stranice

Završna konferencija projekta „Uključiti se i biti uključen – Program za mlade Grada Novske“

U četvrtak, 28. studenoga 2019. je održana završna konferencija za projekt „Uključiti se i biti uključen – Program za mlade Grada Novske“ koji provodi Grad Novska u partnerstvu sa Srednjom školom Novska. Projekt je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Grada Novske.

Voditelj projekta Ivan Filipović predstavio je rezultate projekta te se zahvalio lokalnim ustanovama, institucijama i udrugama na suradnji kroz projektne aktivnosti kao i Ministarstvu demografije što je prepoznalo angažman i entuzijazam mladih u Novskoj te omogućilo financijsku podršku.

Iz projekta „Uključiti se i biti uključen“ proizišao je Program za mlade Grada Novske 2019. – 2023., odnosno strateški dokument kojim su predviđeni prioriteti i mjere kojima se nastoji odgovoriti na potrebe mladih u gradu Novskoj. Mladi grada Novske su svoje potrebe iskazali kroz anketno istraživanje koje je provedeno u prvoj polovici ove godine, a dodatno su o problemima mladih raspravljali na parlaonicama koje su se u sklopu projekta održavale u Centru za mlade. U projektnim aktivnostima sudjelovalo je preko 300 mladih s područja grada Novske, a kao glavne potrebe u gradu istaknuli su mogućnost zapošljavanja, obrazovanja, nove zabavne sadržaje, programe volontiranja te mogućnost uključivanja u aktivnosti i život lokalne zajednice.

U izradi ovog strateškog dokumenta, uz mlade, sudjelovali su i predstavnici lokalne vlasti te svih institucija i organizacija civilnog društva koji na direktan ili indirektan način rade s mladima, a kojima je na završnoj konferenciji uručen primjerak Programa.

Program za mlade Grada Novske 2019. – 2023. obuhvaća prioritete koji se odnose na obrazovanje i cjeloživotno učenje, informiranje i aktivno sudjelovanje mladih u društvu, zapošljavanje i poduzetništvo mladih, kvalitetu života mladih, slobodno vrijeme te zdravstvenu zaštitu i socijalno uključivanje mladih.

Podsjećamo, Program za mlade Grada Novske 2019. – 2023. u rujnu ove godine je odobrilo i Gradsko vijeće Grada Novske koje razumije važnost ovog dokumenta kao temelja za buduće planiranje politika prema mladima i za mlade.

Projekt je napisala Razvojna agencija Grada Novske-Nora a uz podršku Nore izrađeni su i svi vizualni elementi vezani uz provedbu projekta.