Grad NOVSKA Službene stranice

Značajan i koristan napredak – Novokom tijekom godine prikupi oko 150 tona papira za daljnju preradu

Značajan i koristan napredak – Novokom tijekom godine prikupi oko 150 tona papira za daljnju preradu

Tijekom godine gradska komunalna tvrtka Novokom brine o okolišu nizom aktivnosti vezanih za gospodarenje i zbrinjavanje raznih vrsta otpada.

Kroz više projekta i fondova, sufinanciranjem, zadnjih dvije godine nabavljana su specijalizirana i višenamjenska vozila, za prikupljanje otpada. Tako je učinjen značajan napredak na području Grada Novske. Prikupljanju i razvrstavanju opada doprinijele su, osim promidžbenih kampanja, i savjesnost građana.

Iako postotak raste, trebati će učiniti dodatne napore jer prema preporukama Europske unije, treba razvrstavati 50 posto od ukupno prikupljenih otpada.

Otpad se zbrinjava na komunalnoj deponiji Kurjakana, a razvrstavanjem plastika i papir se prešaju i otpremaju na daljnju obradu. Papir je idealna sirovina za recikliranje, koristi se za druge korisne proizvode, čime se čuva prirode.

U domaćinstvima i tvrtkama prikupi se oko 150 tona papira tijekom godine. Papir i 48 drugih vrsta otpada može se odlagati u mobilnom recikažnom dvorištu, dok u komunalnom odlagalištu Kurjakana, građani mogu svakodnevno odlagati 25 vrsta otpadnih sirovina.