Grad NOVSKA Službene stranice

Turistička zajednica Grada Novske

Turistička zajednica Grada Novske osnovana je na prijedlog Poglavarstva Grada Novske održavanjem osnivačke Skupštine 11.veljače 1995., a djeluje od 2. ožujka kada je prihvaćen Statut i Poslovnik Turističke zajednice grada Novske te upisom u Upisnik turističkih zajednica pod upisnim brojem 107. Ministarstva turizma.

Novim Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, koji je stupio na snagu 1.1. 2009. godine, načelnici, gradonačelnici i župani su predsjednici Turističkih zajednica, te slijedom toga  održana je Osnivačka skupština  25.2. 2010. na kojoj je kao pravni sljednik osnovana Turistička zajednica Grada Novske, te prihvaćen Statut i osnovan Turistički ured na temelju suglasnosti Ministarstva turizma RH usklađen s Zakonom, a predsjednik je gradonačelnik Grada Novske,Marin Piletić, prof.

Turistička zajednica djeluje kroz vertikalni sustav turističkih zajednica kojoj je krovna organizacija Hrvatska turistička zajednica - Glavni ured. Turistička zajednica pravna je osoba i neprofitna organizacija, a svoje djelovanje temelji na načelu opće korisnosti, a bez ostvarivanja neposredne dobiti.

Osnovne zadaće Turističke zajednice su poticanje, unapređivanje i promicanje izvornih vrijednosti (tradicije, običaja, etnološkog blaga i dr.) grada, prigradskih naselja i stvaranje uvjeta za njezino gospodarsko korištenje. Poticanje, koordinacija i organizacija kulturnih, umjetničkih, športskih i drugih priredbi koje pridonose obogaćivanju turističke ponude grada također su osnovne djelatnosti Turističke zajendice Grada Novske, kao i promidžba, promocija i prezentacija vrijednosti sustavom isticanja turističkih proizvoda Novske i okolice te stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje, obavljanje programa promidžbe sukladno koncepciji i smjernicama promidžbe turizma Hrvatske i Županije. Ured turističke zajednice vodi i jedinstveni popis turista za područje Novske i prigradskih naselja.

Osnovni cilj turističke zajednice je unapređivanje općih uvjeta boravka turista i osobito podizanje kvalitete i drugih turističkih komplementarnih usluga i to očuvanjem i stvaranjem prepoznatljivog i privlačnog turističkog okružja i osiguranjem turističkog gostoprimstva. Promocija turističkih proizvoda grada i razvijanje svijesti o važnosti gospodarskih i društvenih učinaka turizma te potrebi očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda određenog područja, a osobito zaštite okoliša, aktivnosti su koje ovaj ured provodi kontinuirano.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NOVSKE
Ulica kralja Tomislava 2
44 330 Novska
Tel./fax : +385 044/601-305
Mobilni:  +385 091/505-36-44
E-mail : tzg-novske@sk.t-com.hr
Marin Piletić, prof., predsjednik Turističke zajednice Grada Novske