Grad NOVSKA Službene stranice

Poziv na 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Novske

16.08.2019

KLASA: 021-05/19-01/5

URBROJ: 2176/04-01-19-1

Novska, 16. kolovoza  2019.

 

Na temelju članka 23. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novske (“Službeni vjesnik” Grada Novske broj: 24/09, 8/13, 39/14, 45/17, 4/18  i  15/18 - ispravak)

 

s a z i v a m

22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Novske koja će se održati 23. kolovoza 2019. godine (petak) s početkom u 9,00 sati.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 

  1. Vijećnička pitanja,
  2. Prijedlog Odluke o kratkoročnom kreditnom zaduženju Grada Novske,
  3. Prijedlog Odluke o sufinanciranju nabave komunalnog vozila,
  4. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novske,
  5. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novske,
  6. Prijedlog Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Novske u 2019. godini,
  7. Prijedlog Programa korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Grada Novske u 2019. godini

 

 

Molim članove Gradskog vijeća Grada Novske da se odazovu na sjednicu, a svoj eventualni izostanak da ispričaju predsjedniku ili pročelnici  na e - mail: sonja.marohnichorvat@novska.hr  ili  na telefon: 691-506.

 

                                                                                                    Predsjednik

                                                                                                    Ivica Vulić, v.r.

 

Dokumenti

Skraćeni zapisnik 22.sjednica vijeće