Grad NOVSKA Službene stranice

Poziv na 33. sjednicu Gradskog vijeća Grada Novske

05.11.2020

KLASA: 021-05/20-01/

URBROJ: 2176/04-01-20-1

Novska, 5. studenoga 2020.

 

Na temelju članka 23. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novske (“Službeni vjesnik” Grada Novske broj 24/09, 8/13, 39/14, 45/17, 4/18 , 15/18 – ispravak)

 

sazivam

33. sjednicu Gradskog vijeća Grada Novske koja će se održati dana 12. studenoga 2020. godine (četvrtak) s početkom u 9,00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Novske.

 

Obzirom na upute  Stožera civilne zaštite, a kojima je kao mjera suzbijanja bolesti COVID-19  zabranjeno okupljanje više osoba u zatvorenom prostoru ako se svakom nazočnom sudioniku sjednice ne može osigurati  4m2 prostora, a što neće biti moguće,  novinari će biti smješteni u maloj vijećnici u kojoj će pratiti sjednicu preko video prijenosa, a platformu za takvo praćenje sjednice će nam osigurati Udruga gradova u Republici Hrvatskoj.

 

Također, sjednici će preko video linka moći sudjelovati i svi vijećnici koji neće imati mogućnost dolaska na sjednicu te će na taj način moći sudjelovati u radu vijeća kao da su i oni prisutni u vijećnici (moći će raspravljati i glasovati). Svi koji ne mogu nazočiti sjednici, mogu se uključivati u rad sjednice putem telefona, mobitela, tableta ili računala, na jednak način kako je bilo organizirano sudjelovanje na 30.  sjednici  Gradskog vijeća koja je održana 6. travnja 2020. godine.  Proslijedit ćemo Vam ponovno detaljne upute Udruge Gradova u RH koja će nam omogućiti „platformu“ i za uključivanje  vijećnika u rad sjednice „na daljinu“. Ukoliko trebate pomoć oko toga, možete se javiti gradskom informatičaru na broj 044 691 507.

 

Važno!

Ujedno   molimo sve  vijećnike koji ne mogu doći na sjednicu, a  žele se  uključiti u rad sjednice Gradskog vijeća  da nam jave na koji način će se uključivati u sjednicu, a ovisno o načinu uključivanja molimo Vas da nam javite broj svog kućnog telefona, mobitela ili  e-mail adresu najkasnije u utorak, 10. studenoga 2020. godine jer će na dan 11. studenoga 2020. godine,  biti upriličena proba „uključivanja“  vijećnika koji će sjednici nazočiti  „na daljinu“.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja,
 2. Prijedlog plana proračuna za 2021. godinu i projekcije za 2022.i 2023. godinu,
 3. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Grada Novske  za 2021. godinu,
 4. Prijedlog  dopuna Odluke o izvršenju proračuna Grada Novske za 2020. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Grada Novske,
 6. Prijedlog IV. izmjena i dopuna plana proračuna za 2020. godinu.
 7. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Novske za 2021. godinu,
 8. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Novske za 2021. godinu,
 9. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Novske za 2021. godinu,
 10. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Novske za 2021. godinu,
 11. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,
 12. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,
 13. Prijedlog Odluke o izmjenama  Odluke o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Novske,
 14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Novske,
 15. Prijedlog odluke o izmjenama  Odluke  o pristupanju Grada Novske akciji Gradovi i općine – prijatelji djece,
 16. Prijedlog Strategije za ostvarivanje prava i potreba djece na području Grada Novske za razdoblje  2020.-2025. godine,
 17. Prijedlog Gradske knjižnice I čitaonice “Ante Jagar” Novska za  imenovanje ravnatelja GKČ "Ante Jagar" Novska,
 18. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za  redovito godišnje financiranje  političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novske za 2021. godinu,
 19. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Novske 2016.-2020.
 20. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novske br. 0002-P,
 21. Prijedlog Plana djelovanja  Grada Novske  u području prirodnih nepogoda za  2021. godinu,
 22. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Studije izvodljivosti: „Postrojenje za obradu odvojeno prikupljenog biootpada na području Grada Novske i građevine za pretovar biootpada na području Grada Zagreba“i
 23. Prijedlog odluke o odobrenju za sklapanje Ugovora o zajedničkom sufinanciranju radova za izvanredno održavanje dijela županijske ceste Ž3249, dionica Stara Subocka-Plesmo, s Županijskom upravom za ceste Sisačko-moslavačke županije, Sisak.

 

Molim članove Gradskog vijeća  Grada Novske da se odazovu na sjednicu, a svoju nemogućnost sudjelovanja na sjednici da unaprijed ispričaju predsjedniku ili pročelnici na e-mail: sonja.marohnichorvat@novska.hr ili na telefon: 044 691 506 i 044 691 515.

 

S poštovanjem,

 

                                                                              Predsjednik

                                                                              Ivica Vulić

 

 

 

 

           

           

Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata