Grad NOVSKA Službene stranice

Djelatnici upravnih odjela

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE

Marica Vitković, dipl.oec.
Pročelnik
Tel: +385 044/691-508
Fax: +385 044/691-518
Email: marica.vitkovic@novska.hr
Marija Vuković, dipl.oec.
Viša savjetnica za proračun i financije
Tel: +385 044/691-516
Fax: +385 044/691-518
Email: marija.vukovic@novska.hr
Ljiljana Ciboci-Sogonić, bacc.oec.
Stručna suradnica za riznicu
Tel: 044/691-511
Fax: 044/691-518
Email: ljiljana.cibocisogonic@novska.hr
Mihaela Filjas
Računovodstveni referent-salda konti
Tel: +385 044/691-504
Fax: +385 044/691-518
Email: mihaela.filjas@novska.hr
Manuela Horaček
Računovodstveni referent - blagajnik
Tel: +385 044/691-516
Fax: +385 044/691-518
Email: manuela.horacek@novska.hr
Antonija Pastulović
Računovodstveni referent za obračun plaća i drugih primanja
Tel: +385 044/691-504
Fax: +385 044/691-518
Email: antonija.pastulovic@novska.hr

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, PRAVNE POSLOVE I JAVNU NABAVU

Sonja Marohnić-Horvat, dipl.iur.
Pročelnica
Tel: +385 044/691-506
Fax: +385 044/691-518
Email: sonja.marohnichorvat@novska.hr
Karolina Šimičić Crnojević, dipl.iur.
Viša savjetnica za javnu nabavu i društvene djelatnosti
Tel: +385 044/691-519
Fax: +385 044/691-518
Email: karolina.simicic@novska.hr
Ivanka Zečević-Šolta, dipl.iur.
Savjetnica za kadrovske poslove i lokalnu samoupravu
Tel: 044/691-503
Fax: 044/691-525
Email: ivanka.zecevicsolta@novska.hr
Ivana Sertić Patek, dipl.iur.
viši stručni suradnik za prisilnu naplatu prihoda i pravne poslove
Tel: +385 044/691-503
Fax: +385 044/691-518
Email: ivana.serticpatek@novska.hr
Alen Joka, mag.prim.educ.
viši referent za informatičke poslove i javne objave
Tel: 044/691-507
Fax: 044/691-525
Email: alen.joka@novska.hr
Irena Dalmolin Iličić
Referent za poslove gradonačelnika, gradskog vijeća i protokol
Tel: +385 044/691-500
Fax: +385 044/691-525
Email: irena.dalmolinilicic@novska.hr
Natalija Pipić-Skoko
referent za poslove upisnika, zaštitu osobnih podataka i pristup informacijama
Tel: +385 044/691-509
Fax: +385 044/691-525
Email: natalija.pipicskoko@novska.hr
Ksenija Šašković-Soldo
Referent za imovinu i društvene djelatnosti
Tel: +385 044/691-513
Fax: +385 044/691-525
Email: ksenija.saskovicsoldo@novska.hr
Mirela Bešlić
Referent za arhivu, prijam i otpremu pošte
Tel: 044/691-500
Fax: 044/691-525
Email: mirela.vojnic@novska.hr
Ivana Vučić
administrativni referent
Tel: 044/691-507
Fax: 044/691-525
Email: ivana.vucic@novska.hr
Ivica Džaja
Domar
Tel: 044/691-513
Email: ivica.dzaja@novska.hr
Ankica Hodak
Spremačica
Tel: 044/691-515
Fax: 044/691-525
Ankica Šlafer
Spremačica
Alenka Tišner
Spremačica

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Mišo Tušek, dipl.ing.
Pročelnik
Tel: 044/691-505
Fax: 044/691-525
Email: miso.tusek@novska.hr
Marija Cikojević, dipl.iur.
Viši savjetnik za pravne poslove
Tel: 044/691-520
Fax: 044/691-525
Email: marija.cikojevic@novska.hr
Marija Vidaković Jež, struč.spec.ing.aedif.
Viša stručna suradnica za graditeljstvo i komunalne poslove
Tel: 044/691-520
Email: marija.vidakovic@novska.hr
Maja Kveštak
Viša stručna suradnica za upravno pravne i komunalne poslove
Tel: 044/691-520
Email: maja.kvestak@novska.hr
Miroslav Kačavenda
Viši stručni suradnik za graditeljstvo i komunalne poslove
Tel: 044/691-512
Email: miroslav.kacavenda@novska.hr
Valentina Rijetković, upr.prav.
viša referentica za javna davanja
Tel: 044/691-509
Fax: 044/691-518
Email: valentina.rijetkovic@novska.hr
Tena Fabijanić
referent za komunalnu naknadu i praćenje naplate
Tel: 044/691-511
Email: tena.fabijanic@novska.hr
Kata Sertić
referent za komunalnu naknadu
Tel: 044/691-511
Email: kata.sertic@novska.hr
Jasmin Josić
referent za graditeljstvo
Tel: 044/691-510
Email: jasmin.josic@novska.hr
Tomislav Vidaković
referent za graditeljstvo
Tel: 044/691-510
Email: tomislav.vidakovic@novska.hr
Boris Rasporić
referent za komunalne poslove
Tel: 044/691-510
Email: boris.rasporic@novska.hr
Hrvoje Vulić, upr.prav.
Komunalni redar
Tel: 044/691-512
Email: hrvoje.vulic@novska.hr

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU

Boženka Spahić, dipl.oec.
Pročelnica
Tel: +385 044/691-528
Fax: +385 044/691-525
Email: bozenka.spahic@novska.hr
Eva Đurić, dipl.oec.
viši stručni suradnik za gospodarske djelatnosti
Tel: 044/691-527
Fax: +385 044/691-525
Email: eva.djuric@novska.hr
Domagoj Matejaš, mag.ing.agr.
viši stručni suradnik za gospodarske djelatnosti
Tel: 044/691-527
Email: domagoj.matejas@novska.hr
Nikolina Milašinović, univ. bacc. ing. agr.
Viši referent - poljoprivredni redar
Tel: 044/691-527
Email: nikolina.milasinovic@novska.hr