Grad NOVSKA Službene stranice

Djelatnici upravnih odjela

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE

Marica Vitković, dipl.oec.
Pročelnik
Tel: +385 044/691-508
Fax: +385 044/691-518
Email: marica.vitkovic@novska.hr

viša savjetnica za za proračun i financije
Tel: +385 044/691-516
Fax: +385 044/691-518

stručna suradnica za riznicu
Tel: 044/691-511
Fax: 044/691-518

računovodstveni referenta-salda konti
Tel: +385 044/691-516
Fax: +385 044/691-518

računovodstveni referent - blagajnik
Tel: +385 044/691-504
Fax: +385 044/691-518

računovodstveni referent za obračun plaća i drugih primanja
Tel: +385 044/691-504
Fax: +385 044/691-518

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, PRAVNE POSLOVE I JAVNU NABAVU

Sonja Marohnić-Horvat, dipl.iur.
Pročelnica
Tel: +385 044/691-506
Fax: +385 044/691-518
Email: sonja.marohnichorvat@novska.hr

viša savjetnica za javnu nabavu i društvene djelatnosti
Tel: +385 044/691-519
Fax: +385 044/691-518

savjetnica za kadrovske poslove i lokalnu samoupravu
Tel: 044/691-503
Fax: 044/691-525

referent za registar imovine i društvene djelatnosti
Tel: +385 044/691-519
Fax: +385 044/691-518

referent za poslove upisničara, informatičara i javnu objavu
Tel: +385 044/691-509
Fax: +385 044/691-525

referenta za poslove gradonačelnika, gradskog vijeća i protokol
Tel: 044/691-515
Fax: 044/691-518

referent za arhivu, prijam i otpremu pošte
Tel: +385 044/691-500
Fax: +385 044/691-525

administrativni referent
Tel: +385 044/691-507
Fax: +385 044/691-525

domar
Tel: +385 044/691-513
Fax: +385 044/691-525
Email: ivica.dzaja@novska.hr

spremačica

spremačica

spremačica

preuzeta
Tel: 044/691-515
Fax: 044/691-525

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE

Mišo Tušek, dipl.ing.
Pročelnik
Tel: 044/691-505
Mob: 044/691-525
Email: miso.tusek@novska.hr

viši savjetnik za pravne poslove
Tel: 044/691-520

viši stručni suradnik za gospodarstvo
Tel: +385 044/691-505
Fax: +385 044/691-525

viši stručni suradnik za gospodarstvo
Tel: +385 044/691-528
Fax: +385 044/691-525

viša stručna suradnica za graditeljstvo i komunalne poslove
Tel: 044/691-520

viša referentica za javna davanja
Tel: +385 044/691-522
Fax: +385 044/691-518

referent za komunalnu naknadu i praćenje naplate
Tel: 044/691-511
Fax: 044/691-518

referent za komunalnu naknadu
Tel: +385 044/691-511
Fax: +385 044/691-518

referent za graditeljstvo
Tel: +385 044/691-510
Fax: +385 044/691-518

viši referent-komunalni redar
Tel: +385 044/691-512
Fax: +385 044/691-518

referent za komunalne poslove
Tel: +385 044/691-510
Fax: +385 044/691-518