Grad NOVSKA Službene stranice

Članovi gradskog vijeća

IVICA VULIĆ (HDZ)
predsjednik Gradskog vijeća
Stranka: HDZ
KREŠIMIR MARENIĆ (HSS)
potpredsjednik
Stranka: HSS
RONALD BILOGREVIĆ (HDZ)
vijećnik
Stranka: HDZ
DRAGANA DOMITROVIĆ (DLS)
vijećnik
Stranka: Koalicija stranaka DLS-SDP-HSU
VELIMIR JAKUPEC (HSU)
vijećnik
Stranka: Koalicija stranaka DLS - SDP - HSU
VLADO KLASAN (DLS)
vijećnik
Stranka: Koalicija stranaka DLS - SDP - HSU
JOSIP KOVAČEVIĆ (HDZ)
vijećnik
Stranka: Koalicija stranaka HDZ-HSS
IVANA KUZLIĆ (HDZ)
vijećnik
Stranka: Koalicija stranaka HDZ-HSS
SANJA LEŠKI (HDZ)
vijećnik
Stranka: Koalicija stranaka HDZ-HSS
BRANKA MARTON (HSS)
vijećnik
Stranka: Koalicija stranaka HDZ-HSS
ANTUN MARUSKI (SDP)
vijećnik
Stranka: Koalicija stranaka DLS - SDP - HSU
MARIJANA MITROVIĆ (HDZ)
vijećnik
Stranka: Koalicija stranaka HDZ-HSS
MILENA PAVKOVIĆ-NOVOTNI SDP
vijećnik
Stranka: Koalicija stranaka DLS - SDP - HSU
MIROSLAV PEROŠEVIĆ (HDZ)
vijećnik
Stranka: Koalicija stranaka HDZ-HSS
ŽELJKO SOLDO (HSP)
vijećnik
Stranka: Koalicija stranaka HSP - HSLS
MIŠO TUŠEK (HDZ)
vijećnik
Stranka: Koalicija stranaka HDZ-HSS
ŽAN ŽAFRAN (DLS)
vijećnik
Stranka: Koalicija stranaka DLS - SDP - HSU