Grad NOVSKA Službene stranice

Članovi gradskog vijeća

Marinko Stojić, SDP
predsjednik Gradskog vijeća
Stranka: SDP
Nedo Klarić, HSP
potpredsjednik
Stranka: HSP
Ivica Vulić, HDZ
potpredsjednik
Stranka: Koalicija stranaka HDZ-HSS-HČSP-BUZ
Dragana Domitrović, HSLS
vijećnik
Stranka: HSLS
Ratimir Đumlijan, HSLS
vijećnik
Stranka: HSLS
Miroslav Gabor, HSLS
vijećnik
Stranka: HSLS
Franjo Gradečak, HSS
vijećnik
Stranka: Koalicija stranaka HDZ-HSS-HČSP-BUZ
Sandra Has, HDZ
vijećnik
Stranka: Koalicija stranaka HDZ-HSS-HČSP-BUZ
Darko Iličić, HDZ
vijećnik
Stranka: Koalicija stranaka HDZ-HSS-HČSP-BUZ
Drago Kaurinović, HSLS
vijećnik
Stranka: HSLS
Siniša Kesić, HSS
vijećnik
Stranka: Koalicija stranaka HDZ-HSS-HČSP-BUZ
Marija Kušmiš, HDZ
vijećnik
Stranka: Koalicija stranaka HDZ-HSS-HČSP-BUZ
Milena Pavković-Novotni, SDP
vijećnik
Stranka: SDP
Miroslav Perošević, HDZ
vijećnik
Stranka: Koalicija stranaka HDZ-HSS-HČSP-BUZ
Nikolina Šepović, HSP
vijećnik
Stranka: HSP
Mišo Tušek, HDZ
vijećnik
Stranka: Koalicija stranaka HDZ-HSS-HČSP-BUZ
Žan Žafran, HSLS
vijećnik
Stranka: HSLS