Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI NATJEČAJ za davanje na korištenje javnih površina i kioska

Na temelju članka 46. Statuta  Grada Novske („Službeni vjesnik,  broj: 24/09, 47/10 i 29/11, 3/13, 8/13, 39/14, 4/18 i 15/18 – ispravak) i članaka  5. i 7.  Odluke o davanju na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Novske (“Službeni vjesnik”  broj: 30/18),  Gradonačelnik Grada Novska raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje  na korištenje javnih površina i kioska 

 

OVDJE MOŽETE PREUZETI TEKST

JAVNOG NATJEČAJA