Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U PODUZETNIČKOJ ZONI NOVSKA

 Na temelju članka 46., stavak 3. alineja 5. Statuta Grada Novske („Službeni vjesnik broj 24/09, 47/10 i 29/11, 3/13, 8/13, 39/14, 4/18 i 15/18 – ispravak), članka 3. Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada  Novske („Službeni vjesnik“ broj: 19/13 i 45/17), Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novske za razdoblje 2016.- 2020. godina, („Službeni vjesnik broj 59/15, 20/16, 28/16, 42/16, 55/16, 28/17, 45/17 i 12/18), Gradonačelnik Grada Novske raspisuje


JAVNI NATJEČAJ

ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG

 ZEMLJIŠTA U PODUZETNIČKOJ ZONI NOVSKA

 

  1. PREDMET PRODAJE

Prodaje se neizgrađeno građevinsko zemljište označeno s  kč.br. 2849/1 PODUZETNIČKA ZONA NOVSKA ORANICA površine 5027 m2,  upisana u zk.ul. 5180 k.o. Novska (u katastarskom operatu identificira se kao kč. br. 4134/1 k.o. Novska). Na zemljištu je uknjiženo pravo služnosti pristupa, izgradnje i održavanja 10(20) kV kabelskog dalekovoda za korist HEP d.d Zagreb.

Sastavnim dijelom ovog  javnog natječaja za prodaju zemljišta  čini  i grafički prikaz zemljišta u prilogu.

Zemljište se prodaje isključivo u svrhu izgradnje  objekata za proizvodno - gospodarsku namjenu.

 

OVDJE MOŽETE PREUZETI

JAVNI NATJEČAJ

KARTOGRAFSKI PRIKAZ