Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI POZIV za prijavu korisnicima programa pružanja usluga potpore i podrške osobama starije životne dobi u nepovoljnom položaju u sklopu projekta ZAŽELI - Program zapošljavanja žena Grada Novske - faza II. „Želim raditi, želim pomoći!“