Grad NOVSKA Službene stranice

O G L A S za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto - Radnica za pružanje usluga potpore i podrške osobama starije životne dobi, u sklopu projekta ZAŽELI - Program zapošljavanja žena Grada Novske - faza II. „Želim raditi, želim pomoći!“