Grad NOVSKA Službene stranice

Odluka o odobravanju sredstava za financiranje/sufinanciranje programa/projekta za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Grada Novske provoditi udruge u 2019.godini za područje Javnog poziva "Obnova i izgradnja sakralnih objekata"

Odluku možete pogledati OVDJE.