Grad NOVSKA Službene stranice

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Na temelju članka 20., u svezi s člankom 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provođenje natječaja za prijam u službu referenta za graditeljstvo, objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

I.

Pismeno testiranje provodi se za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za prijam u službu referenta za graditeljstvo  - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme. Na pismeno testiranje pozivaju se:

  1. Jasmin Josić,
  2. Matija Farkaš,

II.

O pristupanju pismenom testiranju kandidati će biti osobno obaviješteni i telefonskim putem.

III.

Kandidati pozvani na pismeno testiranje za prijam u službu referenta/ice za graditeljstvo, trebaju doći u Gradsku vijećnicu Grada Novske, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 16. studenog 2018. godine (petak), 8:00 sati.

Testiranje će započeti u 8:00 sati i trajati 60 minuta. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja.

S kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju, isti dan Povjerenstvo će obaviti intervju, od 10:00 sati.

Kandidati koji su obaviješteni putem pismene obavijesti da se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj ne pozivaju se na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti-pismeno testiranje

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Novske (www.novska.hr) i na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Novske.

 

KLASA: 112-07/15-01/5

URBROJ: 2176/04-02-16-8

Novska, 09. studenog 2018.

 

Predsjednica povjerenstva

 Marija Cikojević dipl. iur. v.r.