Grad NOVSKA Službene stranice

ANKETNI UPITNIK O STAMBENIM POTREBAMA GRAĐANA PUTEM DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE POS-a, p o z i v

Pozivaju se svi građani koji nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje, a zainteresirani su za rješavanje stambenog pitanja putem kupnje stana iz Programa društveno poticajne stanogradnje (POS) da se odazovu ovom pozivu te popune Anketni upitnik o stambenim potrebama putem društveno poticajne stanogradnje – POS, a sve u cilju početka aktivnosti potrebnih za realizaciju predmetnog programa na području Grada Novske.

Program poticane stanogradnje (POS) se bavi izgradnjom stanova za potrebe kreditno sposobnih građana sa prosječnim platežnim mogućnostima koji nemaju riješeno svoje stambeno pitanje, a nisu u mogućnosti samostalno riješiti problem kupnje stanova po tržišnim uvjetima.

Više o samom Programu poticane stanogradnje pročitajte na službenim web stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja klikom ovdje i na službenim web stranicama Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama klikom ovdje .

Anketni upitnik može se preuzeti u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Novske, Trg dr. Franje Tuđmana 2 (I. kat/soba 222), kao i na službenoj web stranici Grada Novske, ovdje .

 

Ispunjen i potpisan upitnik dostavite na adresu: Grad Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2 ili skeniran poslati na adresu: marija.cikojevic@novska.hr ,  maja.kvestak@novska.hr


Rok za predaju popunjenih anketnih upitnika je 7. travnja 2020. godine.

Rok za predaju popunjenih anketnih upitnika produljen je do 30. travnja 2020.  
 


Ukoliko građani iskažu interes, Grad Novska u suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama – APN, planira provesti Program POS-a.

 

GRAD NOVSKA

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA