Grad NOVSKA Službene stranice

ODLUKA o odobravanju sredstava za financiranje/sufinanciranje programa/projekta za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Grada Novske provoditi udruge u 2019. godini za područje Javnog poziva "Humanitarne, socijalne i zdravstvene udruge"