Grad NOVSKA Službene stranice

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI - poslovi višeg stručnog suradnika/ce za graditeljstvo i komunalne poslove

Na temelju članka 20. u svezi s člankom 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provođenje oglasa za prijam u službu, upućuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE )

I.

Pismeno testiranje provodi se za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za prijam u službu  - 1 izvršitelj/ica,  na poslove višeg stručnog suradnika/ce za graditeljstvo i komunalne poslove, na određeno vrijeme u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Novske.

Na pismeno testiranje poziva se:

  1. Marina Štefći Buntić

Kandidatkinja koja ispunjava formalne uvjete oglasa obaviještena je i telefonskim putem.
 

II.

Kandidatkinja pozvana na pismeno testiranje za prijam u službu  na radno mjesto višeg stručnog suradnika/ce za graditeljstvo i komunalne poslove, treba doći u Gradsku vijećnicu Grada Novske, Trg dr. Franje Tuđmana 2, dana 20. listopada 2020. godine (utorak), u 11:00 sati.

 

Testiranje će započeti u 11.00 sati i trajati 60 minuta. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja.

S kandidatkinjom koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju isti dan Povjerenstvo će obaviti intervju, od 12:30 sati.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Novske (www.novska.hr) i na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Novske.

 

KLASA: 112-02/20-01/1

URBROJ: 2176/04-02-20 - 6

Novska, 14. listopada  2020.

 

                                                              Predsjednica povjerenstva

                                                              Marija Cikojević, dipl. iur. v.r.