Grad NOVSKA Službene stranice

POZIV za podnošenje prijava štete nastale dana 16.06.2019.godine nastale djelovanjem prirodne nepogode

Temeljem  Odluke Župana o proglašenju prirodne nepogode - tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom na području Grada Novske KLASA:361-07/19-01/08, URBROJ:2176/01-02-19-1 od 03.srpnja 2019.godine  

 

POZIVAMO

sve oštećenike kojima je šteta nastala na poljoprivrednim usjevima te stambenim i gospodarskim objektima djelovanjem tuče dana 16.06.2019.godine  

da podnesu prijavu iste na priloženim propisanim obrascima .

 

ROK ZA PRIJAVU: 10.07.2019.

 

Za sva dodatna pitanja slobodno se obratite u

 Gradsku upravu, Novska, Trg dr. F. Tuđmana 2, 

UO za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalnu sustav i prostorno uređenje, I.kat, soba br. 219

osoba za kontakt: Jasmin Josić, tel. 044/ 691 510

 

POZIV

ODLUKA O PROGLAŠENJU ELEMENTARNE NEPOGODE

OBRAZAC EN-2 _oprema

OBRAZAC EN-3 _zemljište

OBRAZAC EN-6 _stočarstvo

OBRAZAC P, 1, 4, 5A, 5B, 7, 8 _prijava_usjevi_nasadi_građevine