Grad NOVSKA Službene stranice

Politika

Političke stranke

 

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)
predsjednik: Marin Piletić, prof.
sjedište: Adalberta Knoppa 1, Novska
telefon:  +385 044/600-271
 
    HDZ
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI (HNS) predsjednik: Elvis Kalcina
sjedište: Adalberta Knoppa 1, Novska
telefon:  +385 091/785-8478
 
      HNS
HRVATSKA SELJACKA STRANKA (HSS)
predsjednik: Siniša Kesić
sjedište: Adalberta Knoppa 1, Novska
telefon:  +385 044/608-058, 044/600-482
 
       HSS
DEMOKRATSKA LOKALNA STRANKA (DLS)
predsjednik: mr.sc. Vlado Klasan, mag. ing.traff.
sjedište:Bročice, Sv. Mihovila 60,  Novska
telefon:
091/ 244-4780
e-mail: dlsnovska@gmail.com
HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP)
predsjednik: Vinko Debeljak, ing.
sjedište: Adalberta Knoppa 1, Novska
telefon:  +385 091/501-6018
 
            HSP
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)
predsjednik: Velimir Jakupec
sjedište: Adalberta Knoppa 1, Novska 
telefon:  +385 091/484-792
 
  HSU
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA (SDP)
predsjednik: Marinko Stojić
sjedište: Trg Gjure Szabe 6, Novska
telefon:  +385 044/601-570
 
   SDP
DOMOVINSKI POKRET Miroslav Škoro
predsjednica: Ivanka Rukavina
sjedište: Osječka 54, Novska
telefon: +385 091/548-1237
e-mail: domovinskipokretnovska@gmail.com


Višestranački demokratski izbori

Prvi višestranački demokratski izbori na lokalnoj razini održani su 1990. godine istodobno s parlamentarnim izborima prema odredbama Zakona o izboru i opozivu odbornika i zastupnika iz 1990. godine kojim se utvrđivao izbor i opoziv odbornika u tadašnje skupštine općina i gradskih zajednica općina kao predstavničkih tijela lokalne samouprave.
Tadašnje skupštine općina i gradskih zajednica općina imale su tri vijeća. Vijeće udruženog rada, Društveno političko vijeće i Vijeće mjesnih zajednica (skupština općine) odnosno vijeće općine (skupština gradskih zajednica općina).

Nakon donošenja novog Ustava 1990. godine i osamostaljenja države 1991.godine prvi su lokalni izbori održani 1993.godine i umjesto ranijih općina i gradskih zajednica općina nove jedinice lokalne samouprave postale su općine gradovi i županije te kotari s posebnim samoupravnim položajem koji su u međuvremenu ukinuti.

Četiri godine kasnije u travnju 1997. godine održani su slijedeći izbori za članove predstavničkih tijela lokalne samouprave i uprave odnosno u Gradu Novskoj za Gradsko vijeće Grada Novske.

Na lokalnoj razini se u pravilu svakih četiri godine provode izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno za članove općinskih i gradskih vijeća i županijske skupštine pa su shodno tome i izbori za Gradsko vijeće Grada Novske održani u 2001. godini, u 2005. godini, u 2009.  i 2013. godini.

Izbori za gradonačelnika Grada Novske i članove Gradskog vijeće Grada Novske u 2013. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO 
GRADA NOVSKE

KLASA: 013-03/13-01/03
URBROJ: 2176/04-01-13-41
Novska, 19. svibnja 2013. 

Na temelju članaka 101. i 102. st. 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenih lokalnih izbora 19. svibnja 2013., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Novske utvrdilo je i objavljuje 

 

REZULTATE IZBORA ZA 

GRADONAČELNIKA GRADA NOVSKE 

I. Od ukupno 11.999 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 5.877 birača, odnosno 48,98%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 5.874 birača, odnosno 48,95%. Važećih listića bilo je 5.729, odnosno 97,53%. Nevažećih je bilo 145 listića, odnosno 2,47%. 

II. Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova: 

1. Kandidat: ANTUN VIDAKOVIĆ, dipl.ing. 2.209 glasova 37,59%

Zamjenik kandidata: MARIN PILETIĆ, prof. 

Zamjenik kandidata: SINIŠA KESIĆ 

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 

HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP 

BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ 

 

2. Kandidat: mr.sc. VLADO KLASAN 1.609 glasova 27,38%

Zamjenik kandidata: TOMISLAV BAIĆ, prof. 

Zamjenik kandidata: VEDRAN MIHALJEVIĆ, dipl.iur. 

HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS 

 

3. Kandidat: DRAGO STANIVUKOVIĆ, dr.vet.med. 1.242 glasova  21,13%

Zamjenica kandidata: MARIJA KOVAČEVIĆ 

Zamjenik kandidata: mr.sc. MIJO GAŠPAROVIĆ 

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 

 

4. Kandidat: ŽELJKO SOLDO 669 glasova 11,38%

Zamjenica kandidata: NIKOLINA ŠEPOVIĆ 

Zamjenik kandidata: VINKO DEBELJAK 

HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 

 

III. Utvrđuje se da na izborima za gradonačelnika Grada Novske niti jedan kandidat nije dobio potreban broj glasova - više od 50% glasova birača koji su glasovali, te će se na temelju članka 95. st. 1. Zakona održati drugi krug glasovanja. 

PREDSJEDNICA 
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 
GRADA NOVSKE 
NADA FILIPOVIĆ,v.r.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA NOVSKE

KLASA: 013-03/13-01/03
URBROJ: 2176/04-01-13-56
Novska, 2. lipnja 2013.

Na temelju članaka 101. i 102. st. 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenog drugog kruga glasovanja u izboru za gradonačelnika Grada Novske 2. lipnja 2013., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Novske utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA
GRADONAČELNIKA GRADA NOVSKE


I. Od ukupno 12.002 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 6.316 birača, odnosno 52,62%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 6.316 birača, odnosno 52,62%. Važećih listića bilo je 6.230, odnosno 98,64%. Nevažećih je bilo 86 listića, odnosno 1,36%.

II. Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

1. Kandidat: mr.sc. VLADO KLASAN 3.340 glasova 52,88%
Zamjenik kandidata: TOMISLAV BAIĆ, prof.
Zamjenik kandidata: VEDRAN MIHALJEVIĆ, dipl.iur.
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS

2. Kandidat: ANTUN VIDAKOVIĆ, dipl.ing. 2.890 glasova 45,76%
Zamjenik kandidata: MARIN PILETIĆ, prof.
Zamjenik kandidata: SINIŠA KESIĆ
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ

III. Na temelju članka 97. st. 1. Zakona, za gradonačelnika Grada Novske izabran je


mr.sc. VLADO KLASAN

a za zamjenike gradonačelnika izabrani su
TOMISLAV BAIĆ, prof.
VEDRAN MIHALJEVIĆ, dipl.iur.

 

PREDSJEDNICA
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA NOVSKE
NADA FILIPOVIĆ,v.r. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO 
GRADA NOVSKE
 

KLASA: 013-03/13-01/03 
URBROJ:2176/04-01-13-40 
Novska, 19. svibnja 2013.

 

Na temelju članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih lokalnih izbora 19. svibnja 2013., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Novske utvrdilo je i objavljuje 

 

REZULTATE IZBORA ZA 

ČLANICE/ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA 

GRADA NOVSKE 

 

I. Od ukupno 11.999 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 5.876 birača, odnosno 48,97%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 5.873 birača, odnosno 48,95%. Važećih listića bilo je 5.715, odnosno 97,31%. Nevažećih je bilo 158 listića, odnosno 2,69%. 

 

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova: 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 2.179 glasova 38,13%

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 

HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP 

BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ 

Nositelj liste: ANTUN VIDAKOVIĆ, dipl.ing. 

 

2. HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS 1.303 glasova 22,80%

Nositelj liste: mr.sc. VLADO KLASAN 

 

3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 768 glasova 13,44%

Nositeljica liste: MILENA PAVKOVIĆ-NOVOTNI 

 

4. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 703 glasova 12,30%

Nositelj liste: ŽELJKO SOLDO 

 

5. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS 192 glasova 3,36%

Nositeljica liste: MARIJA BILMAN 

 

6. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU 163 glasova 2,85%

Nositelj liste: VELIMIR JAKUPEC 

 

7. HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA 161 glasova 2,82%

Nositelj liste: NENAD RADMANIĆ 

 

8. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 138 glasova 2,41%

Nositelj liste: ZLATKO PREKSAVEC 

 

9. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 108 glasova 1,89%

Nositeljica liste: BOŽICA BORŠĆAK 

 

III. Na temelju članka 84. st. 1. Zakona, kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta u gradskom vijeću su: 

 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 

HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP 

BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ 

Nositelj liste: ANTUN VIDAKOVIĆ, dipl.ing. 

 

2. HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS 

Nositelj liste: mr.sc. VLADO KLASAN 

 

3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 

Nositeljica liste: MILENA PAVKOVIĆ-NOVOTNI 

 

4. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 

Nositelj liste: ŽELJKO SOLDO 

 

IV. Na temelju članka 84. st. 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u gradskom vijeću: 

 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 

HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP 

BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ 

 

dobila je 8   mjesta te su s te liste izabrani: 

 

1. ANTUN VIDAKOVIĆ, dipl.ing. 

2. MARIN PILETIĆ, prof. 

3. SINIŠA KESIĆ 

4. IVICA VULIĆ 

5. DARKO ILIČIĆ 

6. SANDRA HAS 

7. FRANJO GRADEČAK 

8. MIŠO TUŠEK 

 

2. HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS 

 

dobila je 5   mjesta te su s te liste izabrani: 

 

1. mr.sc. VLADO KLASAN 

2. TOMISLAV BAIĆ, prof. 

3. VEDRAN MIHALJEVIĆ, dipl.iur. 

4. DRAGO KAURINOVIĆ 

5. VIŠNJA LOVRIĆ-MENCEJ 

 

3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 

dobila je 2   mjesta te su s te liste izabrani: 

 

1. MILENA PAVKOVIĆ-NOVOTNI 

2. MARINKO STOJIĆ 

 

4. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 

dobila je 2   mjesta te su s te liste izabrani: 

 

1. ŽELJKO SOLDO 

2. NEDO KLARIĆ 

 

PREDSJEDNICA 
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 
GRADA NOVSKE 
NADA FILIPOVIĆ,v.r.