Grad NOVSKA Službene stranice

Udruge proistekle iz Domovinskog rata

UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA NOVSKA Skraćeni naziv UDRUGA HVIDR-a NOVSKA
Sjedište Novska, ul. Adalberta Knoppa 1
Telefon:  +385 044/601-090
IVICA VULIĆ - PREDSJEDNIK UDRUGE,
e_mail: hvidra.novska1@gmail.com
UDRUGA RODITELJA POGINULIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA - NOVSKA Sjedište Novska, Adalberta Knoppa 1
Telefon:  +385 044/601-090
BOŽICA LONČAREVIĆ - PREDSJEDNIK UDRUGE
e_mail:hvidra-novska@sk.t-com.hr
UDRUGA UDOVICA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA REPUBLIKE HRVATSKE - NOVSKA Skraćeni naziv UDRUGA UDOVICA - NOVSKA
Sjedište Novska, Adalberta Knoppa 1
Telefon:  +385 044/601-090
ANA KAURIN - PREDSJEDNICA UDRUGE,
e_mail:hvidra-novska@sk.t-com.hr
GRADSKI OGRANAK UDRUGE HRVATSKIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA GRADA NOVSKE
Adalberta Knoppa 1, Novska
Telefon:  +385 044/601-090
MARIO KASUMOVIĆ- predsjednik
e_mail:hvidra-novska@sk.t-com.hr
HRVATSKI ČASNIČKI ZBOR GRADA NOVSKE,OPĆINA JASENOVAC I LIPOVLJANI Skraćeni naziv HČZ NOVSKA
Sjedište Novska, Adalberta Knoppa 1
Telefon:044/601-090
NIKOLA VIDAKOVIĆ - PREDSJEDNIK 
e_mail:hcz.novska@gmail.com
UDRUGA SPECIJALACA DOMOVINSKOG RATA "RIS" KUTINA - PODRUŽNICA NOVSKA Skraćeni naziv USDR "RIS" KUTINA - PODRUŽNICA NOVSKA
Sjedište Novska, Adalberta Knoppa 1
Telefon:  +385 091/7660-289
Predsjednik: DARKO JOSIĆ
UDRUGA OBITELJI HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE Skraćeni naziv UOHB-PTSP SMŽ
Sjedište Novska, Osječka 70
Telefon:
KRISTINA JOVANOVIĆ - PREDSJEDNICA UDRUGE,
HRVATSKA UDRUGA RAZVOJAČENIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE Skraćeni naziv HURBDR
Sjedište Novska, Potočna 46
Telefon:
ZDRAVKO BARTOLAC - PREDSJEDNIK UDRUGE
UDRUGA BRANITELJA BRESTAČE Sjedište: Novska, Brestača, Zagrebačka  bb
Telefon:
JURAJ MAJDANDŽIĆ - PREDSJEDNIK
UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA POLICIJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
PODRUŽNICA NOVSKA
Sjedište: Novska, Adalberta Knoppa 1
Predsjednik: Vinko Maček
Tel.: 091/534-7303
Fax: 044/601-090
mail: uhbdrpolicije.novska@gmail.com
UDRUGA RATNIH VETERANA 1. GARDIJSKE BRIGADE TRIGROVI - PODRUŽNICA SMŽ
URV 1. GARD.BRIG.TIGROVIPODR.SMŽ
Tel: 091/516-5779
VLADO LIČANIN:  predsjednik