Grad NOVSKA Službene stranice

Novokom d.o.o.

Adalberta Knoppa 1a
44330 Novska
MB 03433447
novokom@sk.t-com.hr

Počeci organiziranog obavljanja komunalnih djelatnosti naziru se ranih 70-ih godina prošlog stoljeća i to osnivanjem poduzeća ZRO NAPREDAK Novska.
Zakonom o komunalnim djelatnostima iz 1979. godine utvrđena je obveza jedinica lokalne samouprave da izdvoje komunalne djelatnosti iz gospodarstvenih pa je 1. listopada 1980.  godine osnovano poduzeće KRO KOMUNALAC Novska.

1987. godine osnovana je RO VODOVOD Novska, čija je osnovna djelatnost bila opskrba vodom, koja već 1988. godine počinje s izgradnjom vodovodnog sustava.
Na temelju Zakona o poduzećima, 1989. godine vrši se usklađenje rada i poslovanja radne organizacije VODOVOD i nastaje VODOVOD NOVSKA s. p.o. poduzeće za komunalne djelatnosti. Iste godine dva komunalna poduzeća - Vodovod Novska i KRO Komunalac Novska postaju jedno poduzeće - Vodovod Novska, koje djeluje i do današnjih dana, uz povremene izmjene naziva, ali obavljajući i nadalje komunalne djelatnosti od interesa za sve fizičke i pravne osobe na području grada Novske. 

Na temelju  Zakona o komunalnom gospodarstvu jedinice lokalne samouprave obvezne su bile osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti te osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti.
Između ostaloga, odredbama citiranog zakona navedeno je da komunalne djelatnosti mogu obavljati trgovačka društva koje osniva jedinica lokalne samouprave.
NOVOKOM d.o.o. za komunalno gospodarstvo, Novska, Adalberta Knoppa 1a, trgovačko je društvo koje sada obavlja komunalnu djelatnost na području grada Novske, a osnovano je 16. svibnja 2001. godine pri Trgovačkom sudu u Zagrebu s matičnim brojem subjekta 080394721.

Društvo je smješteno u srednjem centralnom dijelu grada Novske, neposredno pored Doma zdravlja i Autobusnog kolodvora.
Objekti društva smješteni su na površini od 400 m², a poslovni se prostor sastoji od upravne zgrade i skladišta rezervnih dijelova. Osim navedene lokacije, društvo upravlja prostorom nove gradske tržnice smještene u Novskoj, Radnička ulica 2.

Osnivači – članovi društva

  • GRAD NOVSKA, Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2
  • OPĆINA LIPOVLJANI, Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3

Djelatnosti društva

  • održavanje čistoće (skupljanje i odvoz komunalnog otpada)
  • odlaganje komunalnog otpada
  • održavanje javnih površina
  • održavanje nerazvrstanih cesta
  • tržnice na malo
  • obavljanje pogrebnih poslova
  • obavljanje dimnjačarskih poslova i druge komunalne djelatnosti

Broj zaposlenih 48 (stanje na dan 31.listopada 2008 godine).

Ciljevi

Cilj trgovačkog društva "Novokom" d.o.o. Novska jest kvalitetnom i trajnom vodoopskrbom, odvodnjom otpadnih voda, održavanjem čistoće, odlaganjem komunalnog otpada, održavanjem nerazvrstanih cesta, javnih i zelenih površina poboljšati kvalitetu pružanja komunalnih usluga, a samim time i kvalitetu življenja sadašnjih i budućih generacija na području grada Novske.
Posebni cilj tvrtke jest zaštita okoliša koja podrazumijevaja kontinuirano unapređenje sustava upravljanja okolišem u skladu s priznatim standardima i zakonima Republike Hrvatske.