ON-LINE VIJESTI

29.11-11.01.2015
Od 1200 - 24,00 sata
Gradski stadion
12.12-10.01.2015
Školska-športska dvorana Novska
22.12-09.01.2015
Otvorenje 22.12. u 17,00 sati
Hol PBZ-a
27.12.2014
17,00 sati
Gradsko klizalište
27.12.2014
19,00 sati
Crkva Bl. A. Stepinca
29.12.2014
17,00 sati
Gradsko klizalište
29.12.2014
19,00 sati
Gradsko kino

PoduzetniciMedijiGradoviGradoviINAVijesti HrVijesti HrPučko otvoreno učilište NovskaVatrogasna zajednica Grada NovskeŽupa Blaženog Alojzija Stepinca NovskaGradska knjižnica i čitaonica Ante Jagar NovskaRadio postaja Novska