Grad NOVSKA Službene stranice

Proračun

V. izmjene i dopune Proračuna 2021.
Prijedlog Proračuna Grada Novske za 2022.godinu i projekcije za 2023. i 2024.godinu
Plan proračuna za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu
Odluka o izvršenju Proračuna Grada Novske za 2022. godinu
IV. izmjene i dopune Proračuna 2021.
Izvršenje Proračuna 01.01.-30.06.2021.
ODLUKA o izmjenama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Novske za 2021. godinu
III. izmjene i dopune Proračuna 2021.
II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novske za 2021. godinu
Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Novske za razdoblje 1.1. 2020. do 31.12.2020.
I.izmjene i dopune Proračuna za 2021.
Plan Proračuna za 2021. godinu
Prijedlog Plana Proračuna Grada Novske za 2021.
Plan proračuna 2020-2022.
Proračun - arhiva: