Grad NOVSKA Službene stranice

Proračun

III. izmjene i dopune Proračuna 2021.
II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novske za 2021. godinu
Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Novske za razdoblje 1.1. 2020. do 31.12.2020.
I.izmjene i dopune Proračuna za 2021.
Plan Proračuna za 2021. godinu
Prijedlog Plana Proračuna Grada Novske za 2021.
Plan proračuna 2020-2022.
Proračun - arhiva: