Grad NOVSKA Službene stranice

Proračun

V. izmjene i dopune Proračuna
Plan Proračuna za 2021. godinu
IV. izmjene i dopune Proračuna
Prijedlog Plana Proračuna Grada Novske za 2021.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novske za 2020.godinu
III. izmjene i dopune Proračuna Grada Novske za 2020.godinu
II. izmjene i dopune Proračuna Grada Novske za 2020
I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Novske za 2020.
Odluka o izvršenju Proračuna Grada Novske za 2020. godinu
Plan proračuna 2020-2022.
Prijedlog Plana Proračuna Grada Novske za 2020.
Proračun - arhiva: