Grad NOVSKA Službene stranice

Proračun za 2020. godinu

Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Novske za razdoblje 1.1. 2020. do 31.12.2020.
Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine
V. izmjene i dopune Proračuna
IV. izmjene i dopune Proračuna
III. izmjene i dopune Proračuna Grada Novske za 2020.godinu
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novske za 2020.godinu
II. izmjene i dopune Proračuna Grada Novske za 2020
I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Novske za 2020.
Odluka o izvršenju Proračuna Grada Novske za 2020. godinu
Prijedlog Plana Proračuna Grada Novske za 2020.