Grad NOVSKA Službene stranice

Proračun za 2013. godinu

IZMJENU ODLUKE O RASPOREDU VIŠKA PRIHODA IZ 2013. GODINE
Izvješće o izvršenju proračuna Grada Novske za 2013. godinu
V. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2013. GODINU
POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2013
IV. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2013. GODINU
ODOBRENE DONACIJE IZ PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2013. GODINU
III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2013. GODINU
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2013. GODINU
II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2013. GODINE
PRORAČUN GRADA NOVSKE ZA 2013. GODINU