Grad NOVSKA Službene stranice

Proračun za 2022. godinu

V. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novske za 2022. godinu
IV. izmjene i dopune proračuna Grada Novske za 2022. godinu
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 1.01.2022.-30.06.2022. godine
Izmjena Odluke o izvršenju proračuna Grada Novske za 2022. godinu
III. Izmjene i dopune Proračuna 2022.
2. izmjene i dopune Proračuna 2022.
1.izmjene i dopune Proračuna 2022.
Prijedlog Proračuna Grada Novske za 2022.godinu i projekcije za 2023. i 2024.godinu
Plan proračuna za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu
Odluka o izvršenju Proračuna Grada Novske za 2022. godinu
Plan proračuna 2020-2022.