Grad NOVSKA Službene stranice

PODUZETNIČKE ZONE

 

Ovdje možete preuzeti Katalog poduzetničke zone Novska: 
PODUZETNIČKA ZONA

 

Grad Novska svojim investitorima i poduzetnicima nudi poticajne mjere za investicije u poduzetničkim zonama (Poduzetnička zona „Novska“ i Poduzetnička zona „Zapad“) te nudi potpore za poduzetništvo, ulaže u razvoj zdravstva, ugostiteljstva, turizma, očuvanje prirode i kulturne baštine te ulaganje u poljoprivredu i ruralni razvoj.


Prostornim rasporedom gospodarskih sadržaja smještenih u poduzetničke zone uspostavlja se ravnoteža između urbanog i gospodarskog razvoja grada.

Osnovne značajke poduzetničkih zona u Gradu Novska:

  • njena veličina
  • povoljan geostrateški položaj
  • cijena zemljišta
  • komunalna opremljenost
  • poticajne mjere na temelju Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja
  • poticajne mjere Grada Novska

Poduzetnici koje svoje poslovanje smjeste u poduzetničke zone na području grada, Grad Novska stvara pozitivnu poslovnu klimu osiguravajući značajne poticajne mjere:

  • potpora na prodajnu cijenu zemljišta u skladu s planiranim brojem zaposlenih
  • oslobađanje plaćanja komunalne naknade u prve dvije godine poslovanja
  • oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa sukladno Odluci o komunalnom doprinosu
  • oslobađanje plaćanja poreza na tvrtku

Glavna svrha takvih zona je rješavanje pitanja poslovnog prostora uz određene beneficije, kao i stvaranje duha zajedništva te učvršćivanje poslovnih veza među poduzetnicima, a sve s ciljem razvoja i zapošljavanja.