Grad NOVSKA Službene stranice

Gradonačelnik

Gradonačelnik je nositelj izvršne vlasti te u okviru prava i dužnosti jedinice lokalne samouprave zastupa Grad. Odgovoran je za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrugu tijela grada.

Gradonačelnica Grada Novske je Marija Kušmiš.
Tel: 044/691-500, fax: 044/691-518

Gradonačelnicu zamjenjuje zamjenik.

Gradonačelnicu, ako je duže vrijeme spriječena ili odsutna, u obavljanju njezine dužnosti zamjenjuje zamjenik gradonačelnice kojega ona odredi. Obavljanje određenih poslova iz svoga djelokruga, gradonačelnica može povjeriti zamjeniku, koji je, u njihovu obavljanju, dužan pridržavati se uputa gradonačelnice. Povjeravanjem poslova zamjeniku gradonačelnica ne prestaje biti odgovorna za njihovo obavljanje.
Zamjenik gradonačelnika Grada Novske je Siniša Kesić