Grad NOVSKA Službene stranice

Gradske ustanove i trgovačka društva

U Novskoj djeluju tri ustanove i tri trgovačka društva u većinskom vlasništvu Grada Novske.

Ustanove

• Dječji vrtić "Radost" Novska
• Gradska knjižnica i čitaonica „Ante Jagar“ Novska
• Pučko otvoreno učilište Novska
 

Više o Dječjem vrtiću "Radost" Novska, Gradskoj knjižnici i čitaonici „Ante Jagar“ Novska i Pučkom otvorenom učilištu možete saznati pod temama obrazovanje i kultura. 

Trgovačka društva

"Novokom" d.o.o. za komunalno gospodarstvo

"Vodovod - Novska" d.o.o.

Radio postaja Novska