Grad NOVSKA Službene stranice

Proračun

Financijski izvještaji za 2022.godinu
Plan Proračuna za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
ODLUKA o izvršenju Proračuna Grada Novske za 2023.godinu
PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA ZA 2023.
Proračun - arhiva: