Grad NOVSKA Službene stranice

Proračun

Financijski izvještaji Grada Novske za 2023. godinu
V. Izmjene i dopune proračuna Grada Novske za 2023. godinu
Plan Proračuna za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2023. godinu-
Prijedlog Plana Proračuna Grada Novske za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu
IV. Izmjene i dopune proračuna Grada Novske za 2023. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2022. godinu
III. Izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu
II. Izmjene i dopune Proračuna 2023.
I. Izmjene i dopune Proračuna za 2023.
Financijski izvještaji za 2022.godinu
Plan Proračuna za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA ZA 2023.
ODLUKA o izvršenju Proračuna Grada Novske za 2023.godinu
Proračun - arhiva: