Grad NOVSKA Službene stranice

OBAVIJEST O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA (članak 5. c Zakona o javnoj nabavi)

-Temeljem članka 5.c Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 110/07, 125/08), javni naručitelj - Grad Novska  objavljuje

OBAVIJEST O SPRJEČAVANJU  SUKOBA INTERESA
( članak 5. c  Zakona o javnoj nabavi)


Temeljem članka 5.c Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“ 110/07,125/08) u cilju sprječavanja sukoba interesa  u postupcima javne nabave obavještavamo da čelnik tijela, u ovom slučaju Gradonačelnik Grada Novske ne obavlja upravljačke poslove  niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%.