Grad NOVSKA Službene stranice

PROSTORNI ILI GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
GRADA NOVSKE

Ulaz 800x600px

Informatizacija prostornih podataka  Grada Novske započela je početkom devedesetih godina prošlog stoljeća, informatizacijom katastarkog operata (knjižni dio informatiziran je 1989.g a digitalizacija katastarskih planova koja je započela 1992. godine,  završena je  1999.godine).
Izradom i usvajanjem prostorno planske dokumentacije (Prostorni plan uređenja Grada, Urbanistički plan uređenja, Digitalni ortofoto planovi, adresni model itd.) koju je Grad  donosio nakon toga, stvorile su se pretpostavke za izradu Prostornog ili geografskog informacijskog sustava (GIS). Tako je najprije napravljen lokalni GIS u gradskoj upravi a od  15. studenog 2008.godine GIS je dostupan i preko nove web stranice  Grada Novske.
Time je Grad Novska svojim građanima omogućio blagodati brzog, elektroničkog informiranja koristeći suvremene informatičke tehnologije. Novska u tome ne zaostaje niti za daleko razvijenijim gradovima Europske unije, a u nekim segmentima informatizacije je ispred mnogih gradova njene veličine. Krajnji  cilj radova na  informatizaciji je  u skoroj budućnosti omogućiti svakom građaninu  jednostavan i brz pristup svim informacijama, podacima i uslugama koje pruža grad, kao i ustanove i trgovačka društva kojima je Grad Novska osnivač.

 ŠTO JE TO PROSTORNI ILI GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV (GIS) ?

Teško je precizno definirati prostorno ili geografski informacijski sustav (GIS), nekima je GIS skup programskih alata, drugima je GIS filozofija. Ipak, evo nekoliko definicija GIS-a:

  • GIS je snažan skup informatičkih alata za skupljanje, pohranjivanje, pretraživanje, pronalaženje, transformiranje i prikazivanje prostorno određenih podataka stvarnoga svijeta, koji omogućavaju korištenje jedne ili više velikih baza podataka, izradbu modela i analitičke postupke za izvođenje korisniku potrebnih zaključaka.
  • GIS je skup programskih alata koji se koriste za unos, pohranu, manipulaciju, analizu i prikaz prostornih podataka.
  • GIS je filozofija, način donošenja odluka unutar organizacije gdje se svi podaci čuvaju centralno, a određeni su svojim lokacijama.
  • GIS je općeniti pojam za skup vrlo različitih djelatnosti, koje obavljaju različite struke u pojedinim fazama projekata. GIS je sustav koji objedinjuje prostorne i atributne podatke u jedan sustav zajedničkog djelovanja.

WEB GIS GRADA NOVSKE NA INTERNETU

GIS Grada Novske je posebna vrsta informacijskih sustava, koji je prilagođen za rad s prostornim podacima. Ključni dijelovi GIS-a su zato prostorni podaci koji su iz različitih izvora skupljeni u digitalnoj  prostornoj bazi podataka.

Danas je GIS nužno potreban za brz i kvalitetan pregled prostornih informacija kao i za odlučivanje pri zahvatima u prostoru, jer sa mogućnošću analize različitih skupina informacija i vizualizacijom podataka koje sadrži, nudi neiscrpan izvor informacija.

Namjena WEB GIS-a Grada Novske

Namjena WEB GIS-a Grada Novske je pružiti  građanima, poslovnim subjektima, turistima i svim onima koji traže određene informacije, uvid u gotovo  sve podatke o prostoru jednostavnim pristupom. Ovaj projekt omogućava orjentaciju u prostoru, što se i gdje nalazi i prikazuje fizički prostor u sustavu karata i lokacija pomoću topografskog sadržaja u GIS tehnologiji.

Teritorijalno područje obuhvaćeno projektom

Područje na koje se odnosi projekt je administrativno područje Grada Novske.

Sadržaj

  • Prostorni plan uređenja Grada Novska (PPUG)
  • Urbanistički plan uređenja Novske
  • digitalni katastarski plan
  • digitalni orto-foto plan
  • državno poljoprivredno zemljište
  • adresni model - evidencija kućnih brojeva

Izvor podataka

Podaci za WEB GIS Grada Novske su dobavljeni iz službenih evidencija. Digitalni katastarski plan  ustupila je Državna geodetska uprava, a prostorno planska dokumentacija, digitalni orto-foto plan i adresni model  vlasništvo su Grada Novske.
Za prikaz na WEB GIS Novska na internetu  koriste se postojeći sadržaj topografsko-katastarskih podataka koji se održavaju u projektu GIS-a Grada Novske. Grafički podaci se nalaze u vektorskom i rasterskom obliku a atributni podaci su u digitalnom obliku u bazi podataka.

Točnost podataka

Točnost podataka u geometrijskom i sadržajnom   odgovaraju podacima koji su preuzeti iz službenih evidencija. Podatci na WEB GIS-u Novska  ažurirani su sredinom 2008. godine i najvećim dijelom su točni. U slučaju netočnih ili neusklađenih podataka mjerodavne su nadležne institucije koje održavaju te podatke.

Neslužbeni karakter - odricanje od odgovornosti

Podaci na WEB GIS-u Grada Novske su neslužbeni i imaju isključivo informativni karakter te se ne mogu koristiti u službene svrhe. Podaci ne odražavaju nužno ažurno stanje i mogu se razlikovati od službenih podataka.

Grad Novska se odriče bilo kakve odgovornosti i ne može snositi nikakvu naknadu štete zbog korištenja ovih podataka ili zbog pogrešne interpretacije prezentiranih podataka. Za bilo kakvu službenu uporabu potrebno je ishoditi izvadak podataka iz službene evidencije.