Grad NOVSKA Službene stranice

GOSPODARSTVO GRADA NOVSKE

PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA ZA POTICANJE ULAGANJA U PZ NA PODRUČJU GRADA NOVSKE

PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA GRAD NOVSKU

ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUDITELJA ZA DRŽAVNO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE - PROVEDENI JAVNI NATJEČAJI

PROGRAM POTICANJA RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA GRADA NOVSKE 2021. - 2025. - pročišćeni tekst sa I., II., III,. IV., V. ,VI. i VII. izmjenama

PROGRAM POTICANJA RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA GRADA NOVSKE 2021. - 2025.

PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU NA PODRUČJU GRADA NOVSKE ZA RAZDOBLJE 2016.-2020. GODINE sa I., II., III., IV. i V. IZMJENOM PROGRAMA

 

Mogućnosti razvoja gospodarstva na području Grada temeljene su uz prostorno – prometne pogodnosti područja, dobro razvijene prometne infrastrukture (autocesta i željeznica) te blizine državne granice s BIH.
    
Na području Grada Novske, prema ARKOD-u, postoje 519 poljoprivrednih gospodarstava koja raspolažu sa 6.242,56 ha obradivih površina dok ukupan broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG-ova ) iznosi 625 koji se bave proizvodnjom 57 različitih poljoprivrednih kultura.

Najzastupljenija grana gospodarstva u Gradu Novska je poljoprivreda. Broj registriranih gospodarstava koji se bave stočarstvom je 1071 sa ukupno 11.815 grla (od kojih su najzastupljenije svinje, goveda i ovce). 

Najveći pašnjak na području grada je Mokro polje na kojem se nalazi 900 grla goveda svih kategorija. Proizvodnja mlijeka također ima utjecaj na cjelokupno gospodarstvo u kojoj djeluje 20 proizvođača sa ukupno 2.205.203 litara isporučenog mlijeka godišnje. Od ukupnog broja zaposlenih u Gradu Novska najveći broj se odnosi  na radnike zaposlene kod pravnih osoba sa 2.053 zaposlene osobe, dok je u obrtima zaposleno ukupno 187 osoba.

Veliki postotak gospodarskih djelatnosti odnosi se na drvnu industriju koja zapošljava više od 270 osoba. Na području grada ima ukupno 14 061,08 ha šuma pretežno hrastovina koje zauzimaju 44,03% ukupne površine grada. Pčelarstvo i proizvodnja meda također je razvijena industrija. Pčelarske udruge zajedno broje više od 80 članova i raspolažu sa više od 7.000 košnica. Na području Grada Novske zastupljen je i uzgoj ljekovitog bilja, a od kojih je najpoznatija lavanda. 
Analiza dosadašnjeg gospodarskog razvitka i učešća pojedinih djelatnosti unutar ukupnog gospodarstva ukazuje na značajnu prisutnost drvne industrije, prometa i veza, ruralnog turizma te obrtništva i osobnih usluga u ukupnom segmentu proizvodnje i zaposlenosti. ***POPIS POSLOVNIH SUBJEKATA GRADA NOVSKE***


U današnjem, suvremenom, načinu života događaju se značajni pomaci prema poduzetničkom stvaralačkom duhu. Javljaju se privatni poduzetnici, osnivaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva koji međusobnom suradnjom oplemenjuju svoju ponudu, novi trendovi u poljoprivredi koji njeguju tradicionalne kulture poljoprivredne proizvodnje, ali se postepeno uključuju i u proizvodnju novih kultura, uzgoj domaćih životinja, sadnju voćnjaka svih vrsta, industrijskog bilja i drugih nasada osluškujući tržište, kako domaće tako i strano. 

Promatrajući zaposlenost stanovništva u odnosu na pojedina naselja, može se zaključiti da je Grad Novska ujedno i mjesto koncentracije gospodarstva i rada. Utjecaj na razvoj gospodarstva Grada imaju i uređene Poduzetničke zone.

Na području Grada Novske moguće je razvijati i razne oblike turizma, obiteljskog gospodarstva, tradicijskih i umjetničkih obrta, ruralnog turizma koristeći pri tom i postojeća lovna područja kao jednu od mogućnosti za daljnji razvoj turizma. Novljansko jezero je temelj razvoja turističke ponude u gradu. Predstavlja omiljeno gradsko izletište i kupalište kojemu se svake godine dodatno obogaćuje ponuda. Turistička zajednica Grada Novske organizira razna događanja i uvelike pomaže i pridonosi razvoju turizma Grada.

S obzirom na kuće tradicionalnog graditeljstva, brojna kulturno-umjetnička društva koja njeguju etno baštinu i običaje vezane za tradiciju svojih korijena, Novska je idealna za uređenje i organiziranje turističke ponude sa zanimljivim sadržajima kako za domaće, tako i strane posjetitelje. Novljansko jezero je poduzetnička inspiracija i mogućnost za ulaganje kako bi se umreženo uključili svi oni koji imaju što ponuditi i pokazati, a istovremeno od turističke ponude imati i koristi

Osiguranjem raznih promotivnih aktivnosti, posjete sajmovima, suradnja sa Turističkom zajednicom Grada Novske i apliciranjem na EU fondove, investitori i poduzetnici imaju mogućnost uspješnije promidžbe svojih usluga i proizvoda putem već uhodanih kanala.

VODIČ ZA ZAKUP ZA POLJOPRIVREDNIKE