Grad NOVSKA Službene stranice

Proračun za 2021. godinu

Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021.godinu
Financijski izvještaj za 2021.
V. izmjene i dopune Proračuna 2021.
IV. izmjene i dopune Proračuna 2021.
Izvršenje Proračuna 01.01.-30.06.2021.
ODLUKA o izmjenama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Novske za 2021. godinu
III. izmjene i dopune Proračuna 2021.
II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novske za 2021. godinu
I.izmjene i dopune Proračuna za 2021.
Plan Proračuna za 2021. godinu
Prijedlog Plana Proračuna Grada Novske za 2021.