Grad NOVSKA Službene stranice

Gradsko vijeće

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana grada Novske i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom ili Statutom Grada Novske.
Gradsko vijeće ima sedamnaest članova izabranih na način određen zakonom (Statut Grada Novske).

Nakon lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave koji su provedeni 21. svibnja. 2017. godine, u zakonskom roku konstituirano je Gradsko vijeće Grada Novske dana 12. lipnja 2017. godine.

Gradsko vijeće Grada Novske ima pravo odlučivanja o potrebama i interesima građana lokalnog značenja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

 1. uređenje naselja i stanovanje,
 2. prostorno i urbanističko planiranje,
 3. komunalne djelatnosti,
 4. brigu o djeci,
 5. socijalnu skrb,
 6. primarnu zdravstvenu zaštitu,
 7. odgoj i osnovno obrazovanje,
 8. kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
 9. zaštitu potrošača,
 10. zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
 11. protupožarnu i civilnu zaštitu.

Mandat vijećnika Gradskog vijeća traje 4 godine.