Grad NOVSKA Službene stranice

Natječaji

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Novske

Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Novske ("Službeni vjesnik" broj: 24/07) Stručna služba za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika objavljuje

J A V N I       P O Z I V
za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Novske
 

Prethodna
Stranica12 od 2